رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

والدین در مواجهه با استفاده فرزندان از فضای مجازی چه کارهایی باید انجام دهند؟

والدین در مواجهه با استفاده فرزندان از فضای مجازی چه کارهایی باید انجام دهند؟

1-    صحبت کردن و یاد دادن قوانین مهم فضای مجازی

2-    آموزش عدم انتشار اطلاعات شخصی

3-    استفاده از نرم‌افزارهای نظارتی

4-    سرکشی به رایانه هنگام جستجو در اینترنت

5-    آموختن روش‌های استفاده ازکامپیوتر و چگونگی مسدودسازی برخی کاربر‌دها و...

6-    برای استفاده فرزندان خود از فضای مجازی زمانی مشخص کنید