رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

چگونه می توان دو کیس را به یک مانیتور متصل کرد ؟

چگونه می توان دو کیس را به یک مانیتور متصل کرد ؟

برای این کار نیاز است یک دستگاه به نام KMV خریداری نمایید و سیستم کامپیوترهای خود را به آن وصل نمایید و سپس به مانیتور اتصال دهید و با سوئیچ کردن دستگاه  می توانید از یک سیستم به سیستم دیگر منتقل و محتوای آن را برروی مانیتور تماشا کنید.