رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

منظور از اصطلاح Privilege Escalation در هک چیست؟

منظور از اصطلاح Privilege Escalation در هک چیست؟

Privilege به معنی امتیاز و Escalation به معنی تشدید یا افزودن ترجمه می‌شود.ترکیب این دو واژه به معنای بالابردن امتیاز یا سطح دسترسی به منابعی است که در حالت عادی از دسترس یک کاربر یا نرم افزار منع شده‌است و این امتیاز به دلیل یک اشکال نرم‌افزاری، نقص در طراحی و یا اشتباه پیکربندی سیستم‌عامل یا نرم افزار به وجود می‌آید.
به عبارت دیگر به فرآیند افزایش سطح دسترسی یک کاربر محدود و تبدیل کردن کاربر مورد نظر به یک کاربر مدیر در اصطلاح فنی Privilege Escalation گفته می شود.