رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

آیا داشتن جعبه در صورت مفقودی گوشی تلفن همراه ضروری است ؟

آیا داشتن جعبه در صورت مفقودی گوشی تلفن همراه ضروری است ؟

در صورت مفقودی تلفن همراه داشتن شماره سریال گوشی برای ردیابی آن الزامی می باشد.بهتر است شماره سریال تلفن همراه خود را بدست آورده و آن را برای روز مبادا، یادداشت کنید. 
طریق اخذ شماره سریال گوشی :
شماره گیری کلید ستاره و سپس مربع و پس از ان عدد (۰۶) و دوباره کلید مربع می‌باشد