آيين‌نامه دفاتر خدمات اينترنت (Cafe net)

آیین‌نامه دفاتر خدمات اینترنت (Cafe net)
 
1- دفتر خدمات دسترسی حضوری به شبكه‌های اطلاع‌رسانی و اینترنت Cafe net محلی برای دسترسی حضوری مشتریان و كاربران به شبكه اطلاع‌رسانی (اینترنت و اینترانت) می‌باشد.
2- این دفاتر، ضمن رعایت ضوابط مندرج در این آیین‌نامه، واحد صنفی محسوب می‌شوند و مشمول قانون نظام صنفی بوده و مجوز لازم توسط اتحادیه صنفی صادر می‌شود.
تبصره- اتحادیه صنفی باید تصویر مجوز صادره را همزمان با تحویل به متقاضی به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات نیز ارسال نماید.
3- اشخاص متقاضی باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند:
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن سوء پیشینه كیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر
- داشتن برگه پایان خدمت و یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه برای آقایان
- متأهل با داشتن حداقل 30 سال سن
 3-1- این محل باید در معرض دید و نظارت عمومی‌باشد و رعایت ضوابط اماكن عمومی الزامی می‌باشد.
 3-2- ارتباط اینترنتی این دفاتر فقط از طریق مؤسسات شركتهای رسا ISP مجاز می‌باشد.
 3-3- ارایه خدمات ارتباطی دیگر مثل تلفن اینترنتی - آوانت VOIP مستلزم كسب مجوز مربوط می‌باشد.
 3-4- رعایت ضوابط مندرج در ماده (6) آیین‌نامه مؤسسات و شركتهای رسا ISP الزامی است.
تبصره: آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط اتحادیه صنفی تهیه و به تصویب كمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع‌رسانی می‌رسد.
4- نام و نشانی كامل و شماره تلفن و نمابر، رایاننامه Email و شماره پروانه كسب باید در سربرگهای دفتر خدمات درج بوده و پروانه كسب و مرجع خط ارتباطی از رسا ISP مربوط به صاحب مجوز، هر یك به طور جداگانه در منظر عموم در دفتر نصب شود.
5- به منظور پاسخگو بودن قانونی و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، مشخصات هویتی، آدرس كاربر، ساعت شروع و خاتمه كار كاربر و IP تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت و در صورتحساب كاربر نیز ذكر نماید.
6- دفاتر و كاربران برای محتوایی كه خود تولید و عرضه می‌نمایند مطابق مقررات و ضوابط قانونی موجود كشور از جمله رعایت قوانین و مقررات حق مالكیت معنوی، مسئول و پاسخگو می‌باشند.
7- تولید و عرضه موارد زیر توسط شبكه‌های انتقال اطّلاعات رایانه‌ای ممنوع می‌باشد:
 7-1- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی
 7-2- اهانت به دین اسلام و مقدسات آن
 7-3- ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی كه استقلال و تمامیت ارضی كشور را خدشه‌دار كند.
 7-4- اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید
 7-5- تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احكام مسلم اسلام، ارزشهای انقلاب اسلامی و مبانی تفكر سیاسی امام خمینی (ره)
 7-6- اخلال در وحدت و وفاق ملی
 7-7- القای بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و كارآمدی نظام اسلامی
 7-8- اشاعه و تبلیغ گروه‌ها و احزاب غیر قانونی
 7-9- انتشار اسناد و اطّلاعات طبقه‌بندی شده دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی، نظامی و انتظامی
 7-10- اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكسها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی
 7-11- ترویج ترور، خشونت و آموزش ساخت مواد تخریبی از قبیل مواد محترقه و یا منفجره
 7-12- ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر
 7-13- ایجاد هرگونه شبكه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان صدا وسیما
 7-14- ایراد افترا به مقامات و هر یك از افراد كشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی
 7-15- افشای روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطّلاعات شخصی آنان
 7-16- انتشار اطّلاعات حاوی كلیدهای رمز بانكهای اطّلاعاتی، نرم‌افزارهای خاص، صندوقهای پست الكترونیكی و یا روش شكستن آنها
 7-17- فعالیتهای تجاری و مالی غیر قانونی و غیر مجاز از طریق شبكه اطلاع‌رسانی و اینترنت از قبیل جعل، اختلاس. قمار و ...
 7-18- خرید، فروش و تبلیغات در شبكه اطلاع‌رسانی و اینترنت از كالاهایی كه منع قانونی دارند.
 7-19- هرگونه نفوذ غیر مجاز به مراكز دارنده اطّلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش برای شكستن قفل رمز سیستمها
 7-20- هرگونه حمله به مراكز اطلاع‌رسانی و اینترنتی دیگران برای از كار انداختن و یا كاهش كارایی آنها
 7-21 - هرگونه تلاش برای شنود و بررسی بسته‌های اطّلاعاتی در حال گذر در شبكه كه به دیگران تعلق دارد.
 7-22- ترویج مصرف سیگار
  كمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع‌رسانی در استان تهران و كمیته‌های استانی در استانها متشكل از مدیر امور دیتا شركت مخابرات استان، نماینده اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، نماینده دادگستری استان، نماینده اتحادیه صنفی، نماینده صدا و سیما استان، زیر نظر شركت مخابرات استان بر گردش كار این دفاتر نظارت داشته و در صورت تخلف از مفاد این آیین‌نامه به نحو ذیل اقدام می‌شود. نحوه اقدام در سایر زمینه‌ها مطابق قانون و مقررات نظام صنفی می‌باشد.
با اعلام وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات ، اتحادیه صنفی نسبت به لغو موقت پروانه ظرف مدت 48 ساعت اقدام و دفتر تعطیل می‌شود و اتحادیه موظف است پس از رفع تخلف، ظرف مدت 48 ساعت اجازه ادامه كار دفتر را صادر نماید. در صورت تعلل اتحادیه صنفی، وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات مستقیماً از طریق قوّه ‌قضاییه اقدام می‌نماید.
تبصره1: چنان‌چه تخلف از موارد بند ”1“ تا ”13“ ماده (7) آیین‌نامه باشد برای بار اول، به مدت 3 ماه پروانه فعالیت لغو می‌شود و با كسب ضمانت عدم تخلف مجدد از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغی می‌شود و برای تخلف بار دوم، پروانه به طور دائم لغو می‌شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب پروانه، مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر كشور نخواهد بود.
تبصره2: چنان‌چه تخلف از موارد بند ”14“ تا ”22“ ماده (7) این آیین‌نامه باشد، برای بار اول كتباً به صاحب پروانه تذكر داده می‌شود، بار دوم، پروانه به مدت 1 ماه لغو موقت و با رفع تخلف و اخذ تعهد عدم تخلف از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغی می‌شود، برای تخلف بار سوم، پروانه به مدت 6 ماه لغو مجدد و برای تخلف بار چهارم، پروانه به طور دائم لغو می‌شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب پروانه مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر كشور نخواهد بود.
تبصره3: نظر كمیسیون راهبردی و كمیته‌های استانی در خصوص جرایم و مجازاتهای فوق، لازم‌الاجرا و قطعی است لكن مانع شكایت و اقامه دعوی افراد ذی‌نفع در محاكم نخواهد بود.
- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، كلیه دفاتر موجود در تهران و شهرستانها موظف‌اند، حداكثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به تقاضای اخذ مجوز لازم مطابق مفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند.
- تا تأسیس اتحادیه دفاتر خدمات حضوری اینترنت، متقاضیان به اتحادیه همگن كه وزارت بازرگانی معرفی می‌نماید مراجعه خواهند نمود


مطالب مرتبط:
بخش‌نامه پلیس فتا به کافی‌نت‌ها