جرائم رایانه ای و سبک زندگی ایرانی و اسلامی (قسمت 1)

پلیس فتا در برنامه شهریمیز رادیو تبریز با موضوع جرائم رایانه ای و سبک زندگی ایرانی و اسلامی (زبان ترکی)

جرائم رایانه ای و سبک زندگی ایرانی و اسلامی (قسمت 2)

پلیس فتا در برنامه شهریمیز رادیو تبریز با موضوع جرائم رایانه ای و سبک زندگی ایرانی و اسلامی (زبان ترکی)

جرائم رایانه‌ای و سبک زندگی ایرانی و اسلامی (قسمت 3)

پلیس فتا در برنامه شهریمیز رادیو تبریز با موضوع جرائم رایانه ای و سبک زندگی ایرانی و اسلامی (زبان ترکی)

آشنایی با پلیس فتا و جرایم اینترنتی

گفتگوی رادیویی با موضوع آشنایی با پلیس فتا  و  جرایم اینترنتی توسط سرهنگ  علی کریمی رییس پلیس فتا استان کرمانشاه و ستواندوم امیرحسین افکاری کارشناس پلیس فتا استان .
گردآوری محتوا