مصاحبه رئیس پلیس فتا استان اردبیل با برنامه رادیویی "سلام ساوالان" (زبان ترکی)

1397-07-10 08:56
تنظیم اندازه قلم

پ

مصاحبه رئیس پلیس فتا استان اردبیل با برنامه رادیویی "سلام ساوالان" (زبان ترکی)

مصاحبه رادیویی سرهنگ دوم علی قهرمان طالع رئیس پلیس فتا فا.ا.اردبیل با برنامه رادیویی "سلام ساوالان" (زبان ترکی) در مورد سوءاستفاده از احساسات مردم برای کمک به نیازمندان شگرد جدیدی از مجرمان سایبری را در فایل زیر بشنوید:

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید