نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

1397-10-08 11:20
تنظیم اندازه قلم

پ

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

هر فردی دوست دارد محیط و فضایی داشته باشد که دیگران بدون اجازه‌اش قادر نباشند به آن ورود پیدا کنند اما این خواست مشروع و قانونی از سوی افراد حقیقی و حقوقی مورد حمله قرار می‌گیرد. و با گسترش چشمگیر استفاده از شبکه‌های اینترنتی و افزایش کاربران فضای مجازی این حمله‌ها بیشتر و جدی‌تر شده است.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید