جرایم اقتصادی در فضای مجازی

1397-11-09 13:32
تنظیم اندازه قلم

پ

جرایم اقتصادی در فضای مجازی

جرم برداشت‌های غیر مجاز در استان اصفهان افزایش چشمگیری پیدا کرده است، که بیشترین شگرد مجرمین طراحی و پیاده سازی سایت‌های جعلی خرید(فیشینگ) و شگرد کپی زدن از روی کارت‌های بانکی(اسکیمر) می‌باشد. لذا با توجه به شگردهای افراد سودجو، هموطنان عزیز از اطلاعات حساب بانکی خود مراقبت بیشتری نمایند.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید