سرقت اطلاعات بانکی در پی دانلود فایل های آلوده

1398-02-23 10:18
تنظیم اندازه قلم

پ

سرقت اطلاعات بانکی در پی دانلود فایل های آلوده

برخی افراد خواسته یا ناخواسته وارد سایت‌هایی می‌شوند که دارای محتوای نامناسب بوده و متأسفانه گاها اقدام به فایل‌های به اشتراک گذاشته‌شده توسط این سایت‌ها می‌کنند غافل از اینکه در اکثر موارد اطلاعاتی که در این سایت‌ها قرار دارند آلوده به انواع بدافزارهایی هستند که با ورود به آن سایت‌ها وارد سیستم شده و اقدام به سرقت اطلاعات افراد می‌کنند.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید