فضای مجازی آسیب ها و تهدیدها

۱۳۹۸-۰۴-۱۸ ۱۰:۲۲
تنظیم اندازه قلم

پ

فضای مجازی آسیب ها و تهدیدها

در اینکه فضای مجازی، منشاء خدمات بسیاری است و بخش مهمی از امور روزانه ما را آسان می‌کند شکی نیست و از این رو نمی توان از این فن آوری مهم چشم پوشی کرد اما شیوه استفاده از آن هم مهم است.

دروغ، تهمت، غیبت؛ بدگویی، انگ زدن و بازی با آبروی افراد از جمله پیامدهای منفی حضور در فضای مجازیست که روز به روز هم بر دامنه آن افزوده می شود.
نباید این فضا را محلی برای تسویه حساب بدانیم و حتی چیزهایی بر زبان بیاوریم که علم و اطلاعات کافی هم در مورد آنها نداریم.
یکی از شاخصه های منفی حضور در فضای مجازی، خود بزرگ بینی، توهم همه چیز دانی و اظهار نظر در مورد مسائلی است که یا اطلاعات ما نسبت به آن اندک و یا در حد صفر است.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید