آسیب‌های فضای مجازی

۱۳۹۸-۰۵-۱۶ ۱۷:۴۳
تنظیم اندازه قلم

پ

آسیب‌های فضای مجازی

امروزه دنیای رایانه، هویت یابی و هویت جویی نسل جوان و نوجوان را در ابعاد فکری و اخلاقی تحت تأثیر قرار داده، تا جایی که آسیب‌های اجتماعی رابطه‌ای تنگاتنگ با مقوله فناوری اطلاعات، انفجار اطلاعات و جهانی شدن پیدا کرده است. رایانه موجب بروز پدیده‌ای جدید با عنوان اعتیادهای نو و مدرن شده و بدین وسیله سبب افزایش آسیب‌های اجتماعی گردیده است. استفاده خارج از حد متعارف از اینترنت، موجب ایجاد وابستگی شدید روانی و فکری می‌شود، به طوری که بعضی از کاربران به یک فضای غیر واقعی پناه برده، و در آن جا زندگی می‌کنند.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید