اقدامات پیشگیرانه در خصوص طرح ریجستری تلفن همراه

1398-06-10 08:41
تنظیم اندازه قلم

پ

اقدامات پیشگیرانه در خصوص طرح ریجستری تلفن همراه

از جمله مزایای طرح ریجستری تلفن همراه ثبت کد ویژه هر تلفن همراه در سامانه‌ای ویژه است که موجب می‌شود گوشی سرقت شده به کار هیچ کسی نیاید و برایش قابل استفاده نباشد؛ یعنی بی ارزش کردن گوشی‌های سرقتی.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید