دانلود بد افزارها

1398-07-20 07:39
تنظیم اندازه قلم

پ

دانلود بد افزارها

با توجه به قابلیت آشکار و پنهان بودن این فضا مجازی، این فضا بستر مناسبی شده است برای ایجاد فرصت‌ها و درکنار آن متاسفانه ایجاد تهدید برای کاربرانی که اطلاعات سایبری آن‌ها محدود می‌باشد.

کاربران شبکه‌های اجتماعی باید به این نکته توجه کنند که بهتر است برای دانلود نرم افزارهای کاربردی از یک منبع معتبر برای دانلود نرم افزارها بهره ببرند. 

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید