انتشار اخبار کذب

1398-10-15 08:02
تنظیم اندازه قلم

پ

انتشار اخبار کذب

شبکه‌های اجتماعی یک بستر خوب و مناسبی را برای آگاه سازی افکار عمومی به ارمغان آورده است ولی بزرگترین آفتی که در این میان از این بستر سوء استفاده می‌کند انتشار خبر دروغ و کذب می‌باشد.

کاربران شبکه‌های اجتماعی باید نسبت به خبرهایی که می‌خواهند منتشر کنند آگاهی کامل پیدا کنند، خبر را راستی آزمایی کنند و منبع و ماخذ آن را مورد برسی قرار دهند و بعد برای دوستان خود منتشر کنند.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید