سرقت هویت در فضای مجازی

1398-11-15 10:55
تنظیم اندازه قلم

پ

سرقت هویت در فضای مجازی

سرقت هویت در فضای مجازی

سرقت هویت، واژه‌ای است برای اشاره به تقلبی که در آن شخصی به منظور سرقت پول یا کسب منافع دیگر وانمود کند که فرد دیگری است. 
سرقت‌های هویت اینترنتی و تقلبات مرتبط به آن، به دلیل رویه‌های ضعیف امنیت و پنهانی و ناچیز شمردن خطرهای ناشی از آن، از جرایم رو به رشد است. با توسعه‌ی بیشتر ارتباطات دیجیتال در زندگی روزمره، پیامدهای این جرایم می‌تواند زندگی و کار مردم را به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
تقلب هویت یا سرقت هویت که استفاده ( یا اخذ ) هویت دیگری برای برخی منافع است، می‌تواند به طور مشخص تعرض و ورود بدون اجازه‌ی مخرب به حریم خصوصی یک فرد تلقی شود. این امر می‌تواند هزینه‌های سنگین احساسی و مالی بر افراد تحمیل کند. همچنین ممکن است اعتماد عمومی به امنیت اطلاعات شخصی را تحت تأثیر قرار دهد.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید