مصاحبه تلفنی رئیس پلیس فتا استان هرمزگان با رادیو خلیج فارس

۱۳۹۸-۱۲-۰۷ ۱۱:۵۵
تنظیم اندازه قلم

پ

مصاحبه تلفنی رئیس پلیس فتا استان هرمزگان با رادیو خلیج فارس

کرونا

مصاحبه تلفنی رئیس پلیس فتا استان هرمزگان در برنامه پایش درباره انتشار شایعات پیرامون ویروس کرونا و تبعات روانی آن در جامعه و همچنین برخورد قضایی با نشر دهندگان این شایعات،برای آگاهی مخاطبین تقدیم می گردد.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید