برخورد جدی پلیس فتا با اننتشار دهندگان اخبار کذب و شایعات در فضای مجازی مرتبط با ویروس کرونا

1399-01-02 11:46
تنظیم اندازه قلم

پ

برخورد جدی پلیس فتا با اننتشار دهندگان اخبار کذب و شایعات در فضای مجازی مرتبط با ویروس کرونا

آرم

رئیس پلیس فتا استان چهارمحال وبختیاری در مصاحبه رادیویی جهانبین شهرکرد در خصوص انتشار اخبار کذب و شایعات در خصوص ویروس کرونا به افراد سودجو هشدار داد.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید