راهکارهای افزایش امنیت در شبکه‌های اجتماعی

1399-04-03 09:53
تنظیم اندازه قلم

پ

راهکارهای افزایش امنیت در شبکه‌های اجتماعی

001

توصیه رئیس پلیس فتا خراسان شمالی در خصوص راهکارهای افزایش امنیت در شبکه‌های اجتماعی:
با توجه به رشد چشم‌گیر حضور کاربران در شبکه‌های اجتماعی الزاماً می‌بایست مواردی را جهت حفظ امنیت خود رعایت کنید.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید