کلاهبرداری از متقاضیان جویای کار در فضای مجازی

1399-04-18 10:40
تنظیم اندازه قلم

پ

کلاهبرداری از متقاضیان جویای کار در فضای مجازی

1

موضوع بیکاری و اشتغال امروزه به عنوان یکی از مباحث مهم اقتصادی است و رفع آن جزو شاخص‌های پیشرفت یک کشور شناخته می‌شود. با توجه به ناهمخوان بودن تعداد متقاضیان کار با مشاغل موجود، بنگاه‌های کاریابی به منظور افزایش اشتغال مشغول به فعالیت شده‌اند تا به عنوان واسطی میان کارفرمایان و کارجویان به ایفای نقش بپردازند، اما متأسفانه این بنگاه‌ها نیز بستری برای سودجویی برخی از کلاهبرداران قرار گرفته‌اند.

 برخی از سود جویان با شگردهای متفاوتی اقدام به کلاهبرداری از افراد جویای کار می‌نمایند. شگرد کار آن‌ها به این صورت است که با درج آگهی در روزنامه‌ها، سایت‌های اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی و ... مخاطبانشان که بیشتر از گروه زنان، اقشار آسیب پذیر و حتی افراد تحصیلکرده است را جذب کرده و با دادن وعده کار با حقوق بالا، بیمه و سایر مزایا مبلغی را از افراد دریافت می‌کنند. 

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید