اخبار کذب

1399-04-22 10:17
تنظیم اندازه قلم

پ

اخبار کذب

اخبار کذب

افرادی در فضای مجازی حضور پیدا می‌کنند و با بارش اخبار منفی در این فضا افکار عمومی را خراب و به سمت نا امیدی می‌کشانند...

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید