هویت افراد در فضای مجازی

1399-05-14 13:03
تنظیم اندازه قلم

پ

هویت افراد در فضای مجازی

هویت افراد

شناسایی هویت اصلی افراد در فضای مجازی کاری بسیار مشکل می‌باشد و این امر تنها از دست متخصصین حوزه فضای مجازی بر می‌اید لذا به هر کسی در فضای مجازی اعتنا و اعتماد نکنید و مراقب سلامت رفتار خود در فضای مجازی باشید.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید