حساب‌های اجاره‌ای

1399-05-19 09:56
تنظیم اندازه قلم

پ

حساب‌های اجاره‌ای

حساب‌های اجاره‌ای

موضوع اجاره حساب‌ و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی هیچگونه وجاهت قانونی ندارد و این کار جرم محسوب می‌شود، لازم به ذکر است کسانی که به دنبال اجاره حساب‌‌های بانکی هستند به دنبال کتمان فعالیت اقتصادی خود در فضای مجازی می‌باشند و از اینرو از حساب‌های قربانیان سوء استفاده می‌کنند...

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید