انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی

1399-06-05 09:15
تنظیم اندازه قلم

پ

انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی

اخبار جعلی

کاربران شبکه‌های اجتماعی باید به این نکته توجه داشته باشند که خبرهایی که از کانال‌ها و گروهای غیر رسمی برای آن‌ها ارسال می‌گردد ممکن جعلی باشد پس بنابراین قبل از انتشار اینگونه اخبارها منبع و ماخذ خبر را پایش و رصد نمایید...

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید