فروش مدرک تحصیلی دام مجرمان سایبری برای خریداران(زبان عربی)

1399-06-26 13:43
تنظیم اندازه قلم

پ

فروش مدرک تحصیلی دام مجرمان سایبری برای خریداران(زبان عربی)

فروش مدرک تحصیلی جعلی دام مجرمان سایبری برای خریداران

مجرمان سایبری با شناسایی برخی افراد در فضای مجازی به خصوص در شبکه‌های اجتماعی و طرح رفاقت با آن‌ها و وسوسه کردن طعمه های خود برای خرید مدرک دانشگاهی این افراد را قربانی اهداف مجرمانه خود می‌کنند.

در این شیوه مجرمان سایبری یا تقاضای واریز وجه به حساب‌های مشخصی را می‌کنند و بعد از گرفتن پول دیگر پاسخگو نیستند و یا با هدایت این افراد به درگاه‌های جعلی بانکی اقدام به سرقت اطلاعات بانکی آن‌ها می‌کنند که در هر دو صورت با توجه به مجرمانه بودن فعل، این افراد حتی جرات طرح شکایت هم ندارند و به راحتی قربانی مجرمان سایبری می‌شوند.

جمع‌آوری اطلاعات متقاضیان از دیگر اقدامات مجرمان سایبری در تبلیغ فروش مدرک جعلی است و بعد از جمع آوری این اطلاعات با مهندسی اجتماعی این افراد را طعمه اهداف مجرمانه خود می‌کنند.

تقضای ما از شما شهروندان عزیز اینست که فریب تبلیغات فروش مدرک تحصیلی در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی را نخورید و در این خصوص از واریز هرگونه وجه به حساب دیگران خوداری کنید.

لازم به ذکر است افرادی که در فضای مجازی اقدام به فروش مدارک جعلی می‌کنند و افرادی که این مدارک جعلی را خریداری کرده و در جایی ارائه می‌دهند، مجرم بوده و طبق قانون با این افراد برخورد می‌شود.

در پایان از ما عزیزان خواهشمندیم هشدار‌های پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنید.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید