مصاحبه سرهنگ گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در خصوص اهمیت فعالسازی احراز هویت 2 مرحله ای در شبکه های اجتماعی

1399-07-15 16:11
تنظیم اندازه قلم

پ

مصاحبه سرهنگ گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در خصوص اهمیت فعالسازی احراز هویت 2 مرحله ای در شبکه های اجتماعی

مصاحبه سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در خصوص اهمیت فعالسازی احراز هویت 2 مرحله ای برای کلیه شبکه های اجتماعی

سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت طی مصاحبه با برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو درباره لزوم فعالسازی احراز هویت دو مرحله ای هشدار داد و آن را سد محکمی در برابر دزدان اینترنتی دانست.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید