برداشت از حساب‌های بانکی

1399-07-19 07:37
تنظیم اندازه قلم

پ

برداشت از حساب‌های بانکی

برداشت از حساب‌

برداشت غیر مجاز از حساب‌های مردم به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده و مجرمین برای اینکه بتوانند از گذرگاه قانون فرار کنند اقدام به هک کردن حساب‌های مردم می‌کنند و از این حساب‌ها برای پول شویی استفاده می‌نمایند...

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید