آشنایی با پلیس فتا و جرایم اینترنتی

1395-08-18 15:23
تنظیم اندازه قلم

پ

آشنایی با پلیس فتا و جرایم اینترنتی

گفتگوی رادیویی با موضوع آشنایی با پلیس فتا  و  جرایم اینترنتی توسط سرهنگ  علی کریمی رییس پلیس فتا استان کرمانشاه و ستواندوم امیرحسین افکاری کارشناس پلیس فتا استان .

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید