روشی کارآمد برای سنجش امنیت در اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء (IoT) اتصال روزانه اشیاء در شبکه‌ای است که با سطح هوش بسیار بالایی تامین می‌شود. IoT استفاده از اینترنت را با استفاده از یکپارچه‌سازی اشیاء از طریق سیستم‌های تعبیه شده که از طریق یک شبکه بسیار پراکنده از دستگاه‌ها مرتبطند و برای تعامل با انسان و همچنین دستگاه‌های الکترونیکی که از وب پشتیبانی می‌کند، به شدت افزایش داده است.