اصول کار با فضای مجازی برای کودکان

 1. آشنایی با تجهیزات هوشمند 
 2. آشنایی در مورد شبکه های اجتماعی 
 3. آشنایی با مخاطرات و آسیب های شبکه های اجتماعی 
 4. آموزش درخصوص نحوه استفاده از اینترنت 
 5. آموزش درخصوص نحوه برقراری ارتباط با دوستان 
 6. آموزش در خصوص نحوه گذراندن اوقات فراغت در فضای مجازی 
 7. آشنایی با بازیهای آنلاین و مجاز
 8. آشنایی با نحوه ارتباط با پلیس فتا
 9. افزایش اعتمادپذیری کودکان به خانواده در فضای مجازی 
 10. افزایش مهارت حمایت از خود در فضای مجازی 
 11. آموزش رفتار در شبکه های اجتماعی 
 12. آشنایی با اپلیکیشن های مجاز
 13. محافظت از سوء استفاده جنسی در اینترنت