6 روش برای تقویت رمزعبور

دانش خود را بروز کنید:

امروزه براى محافظت بهتر از داده‌ها و اطلاعات مى‌بايست امنيت رمزهاى عبور بيش از پيش رعايت شوند و براى پيشگيرى از افشار اطلاعات بايد از رمزهاى قوى و پيچيده تر استفاده نمود. در اين مقاله با چند روش براى تقويت رمزعبور آشنا مى‌شويد.