یکی از راه‌های ورود ویروس‌های اندرویدی چیست؟

نصب برنامه از منابع نامعتبر یکی از موارد ورود ویروس‌ها و بدافزار به تلفن هوشمند می‌باشد به یاد داشته باشید هرگز برنامه‌های موبایلی را از منابع نامعتبر و شبکه‌های اجتماعی دانلود و نصب نکنید.