فضای سایبر و روش‌های کلاهبرداری

موضوع                                                           صفحه

فضای سایبری                                                        ۱

فیشینگ                                                                ۲

روش‌های فریب کاربران                                            ۳

روش‌های پیشگیری از فیشینگ                                   ۵

اسکیمر                                                                ۵

استفاده از دستگاه عابر بانک (اسکیمر)                         ۶

استفاده از دستگاه پوز  برای کپی کردن                          ۸

روش های مقابله با اسکیم                                         ۸