فضای سایبر و روش‌های کلاهبرداری

موضوع                                                           صفحه

فضای سایبری                                                        1

فیشینگ                                                                2

روش‌های فریب کاربران                                            3

روش‌های پیشگیری از فیشینگ                                   5

اسکیمر                                                                5

استفاده از دستگاه عابر بانک (اسکیمر)                         6

استفاده از دستگاه پوز  برای کپی کردن                          8

روش های مقابله با اسکیم                                         8