احساس میکنم دوربین گوشی داره کنترل میشه و جاسوسی میکنند،آیا امکانش هست؟

تا زمانی که گوشی شما روت نباشد و همچنین برنامه مخربی یا ویروسی یا تروجانی بر روی آن نصب نشود این امکان برای هیچ شخصی امکان پذیر نیست