حساب بانکی من توسط پلیس فتا مسدود شده است باید چه کار کنم؟

ابتدا باید به بانک مربوطه مراجعه و شماره نامه مسدودی حساب و مرجع مسدود کننده را مطلع و سپس با آن مرجع که حساب بانکی را مسدود کرده تماس تلفنی حاصل و علت مسدودی حساب را جویا شوید. لازم به ذکر است در بیشتر مواقع حضور صاحب حساب در آن مرجع لازم است.