منظور از کلمه باگ چیست؟

باگ‌ها یا حفره‌های امنیتی مواردی است که در اثر اشکالات برنامه نویسی، برنامه نویسان وب میباشد، که فرد نفوذگر از این اشکالات و خرابی‌ها به نفع خود استفاده میکند.