چگونگی نوشتن هدر و پاورقی در ورد

1.    برگه Insert را انتخاب کنید.
2.    روی فرمان Header یا Footer کلیک کنید. یک منوی کشویی ظاهر می‌شود.
3.    از منوی کشویی ، Blank را انتخاب کنید تا یک هدر یا پاورقی ایجاد شود ، یا یکی از گزینه‌های داخلی را انتخاب کنید .
4.    برگه Design روی Ribbon ظاهر می‌شود ، و هدر یا پاورقی در سند ظاهر می‌شود.
5.    اطلاعات موردنظر را در هدر یا صفحه قرار دهید.
6.    پس از اتمام ، در سربرگ Design گزینه Close Header and Footer را بزنید یا کلید Esc را بزنید.
7.    بعد از بستن هدر یا پاورقی ، بازهم قابل‌مشاهده خواهد بود ، اما قفل می‌شود. برای ویرایش مجدد آن ، فقط کافی است در هر جای هدر یا پاورقی دو بار کلیک کنید و قفل آن بازخواهد شد.