آسیب‌پذیری روز صفر (zero-day) چیست؟

دانش خود را بروز کنید

آسیب‌پذیری روز صفر در واقع یک باگ در قطعه‌ای از يك نرم افزار است که برای برنامه نویسان، فروشنده و مسئول برنامه ناشناخته است و از آنجايى که هيچ اطلاعاتى از اين آسیب‌پذیری در دسترس نیست، در نتيجه وصله امنیتی نیز موجود نخواهد داشت.به عبارتی دیگر، این آسیب‌پذیری، توسط شخص يا اشخاصى که بطور مستقیم درگیر اين نرم افزار نیستند، کشف می‌‌شود.