سرقت اطلاعات شخصی در جاسوس افزار چگونه است؟

جاسوس افزارها می‌توانند با دست یابی به کوکی‌ها عادت‌های اینترنتی، اطلاعات کارت‌های اعتباری و بسیاری اطلاعات دیگر شما را جمع‌آوری کند، همچنین با ثبت کردن کلیدهای فشرده شده توسط شما روی صفحه کلید رمزهای عبور شما را به دست آورده و در اختیار افراد دیگر قرار دهند.