نگاهی گذرا به برخی از آسیب پذیری های امنیتی قدیمی و جدید که باید قبل از سال ۲۰۲۰ برطرف شوند

مطابق با پایگاه داده ملی آسیب پذیری (NVD)، تقریباً هر روز ۴۵ مورد آسیب پذیری جدید کشف می شوند. از سال ۲۰۱۶ ، NVD افزایش ۱۳۰ درصدی در کل آسیب پذیری‌های افشا شده را مشاهده کرده است.
از این میان، ۶۰٪ از آسیب پذیری‌ها به "شدت" یا "شدید" و ۴۵٪ محصولات مایکروسافت تأثیر می پذیرند. در اینجا ۲۰ قطعه برتر مورد نیاز برای آسیب پذیری‌های ثبت شده از سال ۲۰۱۶ آورده شده است.