رمز عبور یک‌بار مصرف

با توجه به اینکه رمز دوم یک‌بار مصرف از ابتدای دی ماه سال به صورت اجباری اجرایی شده است، مجرمان سایبری اقدام به ارسال پیامک های جعلی در قالب ارائه رمز دوم پویا نموده‌اند. مجرمان از طریق ارسال پیامک جعلی در حال کلاهبرداری از شهروندان هستند لذا کاربران مراقب پیامک‌ها و سایت‌های جعلی درباره دریافت رمز دوم بانکی باشند.