انواع مخاطب در بازی های رایانه ای

آیا می دانید ماهیت بازی های رایانه ای که فرزند یا فرزندان شما با آن سر و کار دارند چیست؟

آیا می دانید افرادی که به صورت آنلاین با کودک شما بازی می کنند یا هم بازی مجازی او هستند چه کسانی با چه اهدافی هستند؟

با ما در این داده نما به صورت کلی با ماهیت بازی های رایانه ای و افراد پشت صحنه در این بازی های آشنا شوید.