فایل MOBI چه نوع فایلی است و چگونه آن را اجرا کنیم؟

فایل‌های با فرمت MOBI. فایل‌هایی هستند که برای ذخیره کتاب‌های الکترونیکی (eBooks) مورد استفاده قرار می‌گیرند. این فرمت در ابتدا فرمت مورد استفاده در نرم‌افزار کتابخوان Mobipocket Reader بود اما پس از آن توسط کتابخوان‌های متعدد دیگری نیز به کار گرفته شد. در سال ۲۰۰۵، آمازون (Amazon) کمپانی نرم‌افزاری Mobikpocket را خریداری و سپس در سال ۲۰۱۱ استفاده از فرمت MOBI را متوقف کرد.