بازه زمانی "تبلیغات مجازی" کاندیداهای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی چقدر است؟

 شرایط و ضوابط تبلیغ برای داوطلبان مجاز نمایندگی مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی، همچون تبلیغات در فضای واقعی تابع قوانین و مقررات ستاد برگزاری انتخابات بوده است، بازه زمانی تعیین شده به مدت هفت روز بوده که از مورخ ۲۴ بهمن ماه 1398 آغاز می‌شود و هرگونه تبلیغ انتخاباتی برای کاندیداها در خارج از محدوده زمانی تعیین شده جزو موارد تخلفاتی به شمار می‌رود.