برپایی ایستگاه فرهنگی پلیس فتا در میسر راهپیمایی ۲۲ بهمن

.

بر پایه این گزارش این ایستگاه فرهنگی در بخش های متنوعی از قبیل نمایشگاه،آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی،توزیع بروشور و...به مردم عزیز خدمات ارائه می کرد.