گروکان گیری به سبک مدرن

گروکان گیری به سبک مدرن

گرو‌گان‌گیری نوعی جدید از بد افزارها به شمار می روند. این نرم افزار ها بیشتر به صورت ویروس یاب ‌های قلابی ظاهر می‌شوند که پس از نصب روی رایانه، با یک ظاهر سازی، فایل‌های کاربر را برسی می‌کرده و پیغامی مبنی بر آلوده بودن رایانه به عنوان بد افزار‌ها را به کاربر نمایش می دهند و تنها در صورتی این بد افزار‌ها را نابود می‌کنند که مبلغی بابت تهیه نسخه کامل نرم افزار پرداخته شود.