چگونه می‌توان از امن بودن برنامه های دانلود شده برای رایانه اطمینان حاصل کرد؟

بهترین راه و مطمئن‌ترین راه این است که شما برنامه‌های مورد نیاز خودرا از منابع معتبر دانلود و نصب نمائید، همچنین استفاده از یک آنتی ویروس بروز و معتبر نیز تا حد زیادی می‌تواند در تحقق این امر شمارا یاری کند.