آیا مجرمان سایبری می توانند از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام کلاهبرداری نمایند؟

بله ، برای مثال با ساخت صفحات جعلی

کلاهبرداران سایبری با ایجاد صفحات اینستاگرامی جعلی به نام افراد مختلف و درخواست کمک مالی از دنبال کننده های آنها اقدام به کلاهبرداری می کنند.