چگونه می توانیم امنیت یک ایمیل را مورد بررسی قرار دهیم؟

برای اینکه بتوانیم امنیت یک ایمیل را بررسی نماییم باید به چند نکته زیر توجه نماییم:

1- عدم بررسی ایمیل های حساس از طریق اینترنت رایگان و یا عمومی

2- عدم بررسی ایمیل های ناخواسته (اسپم - هرز) از منبع ناشناس

3- استفاده از یک آنتی ویروس به روز و معتبر

4- دقت در ارسال پیام به صورت گروهی