عوارض فیزیکی اعتیاد به بازی های کامپیوتری چیست؟

 سندروم تونل کارپال (نوعی بیماری مربوط به مچ دست)
 میگرن
 اختلال خواب
 کمردرد
 اختلال در غذا خوردن
 عدم توجه به بهداشت شخصی
 
کلمات کلیدی :